"Άδικα των αδίκω"

 " Άδικα των αδίκω " Περιγραφή μιας υπρβολικά άδικης κατάστασης. Άδικο, ακόμα και για το ίδιο το "άδικο" που εδώ είναι προσωποποιημένο.