"Αν-ε σ` ακούει"

"Αν-ε σ` ακούει ..." Χωρίς να έχει σχέση με την ακοή, η έκφραση αποτελεί μια πρόκληση έχοντας την έννοια  "αν μπορείς","αν έχεις τη δύναμη"