"Αρά και που"

Όμοιο με το "αραιά και που" ...πότε-πότε