"Και μη χειρότερα"

"Και μη χειρότερα"  Παρόμοια έκφραση με το "πάλι καλά" Θα μπορούσε η δεδομένη κατάσταση να είναι χειρότερη.