"Που λένε"

"Που λένε"...Έκφραση που δίνει απλόχερα έμφαση σε κάποια άλλη,   π.χ. "......άδικα των αδίκω που λένε."