Ως κι αν προσέχει...

Ως κι αν προσέχει ο άθρωπος, θά `ρθει καιρός να σφάλει,
κι αν δεν το κάνει αμοναχός, θα τονε βάλουν άλλοι...

 (Πολογιάννης)