" Έκεια τό `πε "

" Έκεια τό `πε "  Έκφραση που περιγράφει δυναμικά το "εκεί ακριβώς" . Χρησιμοποιείται συχνά  στη μουσική αλλά και μεταφορικά όταν κάποιος συμφωνεί με το συνομιλητή του.