"Εδώ κι εκεί "

" Εδώ κι εκεί " Έκφραση που ορίζει την συνεχή εναλλαγή θέσεων .