Κάποτε.....

Κάποτε ανέβαινα βουνά, μόνο να κάνεις χάζι
κι εδά τση σκέψης μου η στραθιά, για σένα με κουράζει

 

(Ανδρέας Στυλιανουδάκης)