Μπιστόλι

Μπιστόλι μερακλίδικο στον κόσμο δεν υπάρχει,
γιατί τα όπλα ο μερακλής στο χαρακτήρα τα `χει...

 

(Σπύρος Πανιγυράκης)