Ξένου σπιθιού

Με τυρανά η σκέψη σου και μου στερεί το γέλιο,
γιατί `σαι φως μου δυστυχώς, ξένου σπιθιού θεμέλιο

 

( Σπύρος Πανιγυράκης)