Οι τρεις μας

Ο πόνος σου, η μοναξιά κι εγώ, βουβοί κι οι τρεις μας...

για σένα κουβεδιάζουμε κι ας μη μιλεί κανείς μας

(Νίκος Τζαγκαράκης)