Σα ιδώ πουλί...

Σα ιδώ πουλί μεσ` το κλουβί, ό,τι πουλί κι αν έναι, δεν ξέρω τι παθαίνουνε τα μάθια μου και κλαίνε

 

(Μήτσος Σταυρακάκης)