Στο θάνατό μου

Στο θάνατό μου να `σαι `κει, να σκύψεις το κεφάλι,
να σου κρεμάσω στο λαιμό...και τη ζωή την άλλη...

 

(Βούλα Χανιωτάκη-Μπαστάκη)