Χαϊδεμένο..

Έλα να κάνουμε μαζί...μικρό μου χαϊδεμένο..
ό,τι σε άλλη αγκαλιά, δεν έχεις καμωμένο...

 

(Σπύρος Πανιγυράκης)