Φάτνη

 

Μια χάρτινη ανάμνηση είσαι που ακόμα ψάχνει,
σε ποιά λευκά Χριστούγεννα έγινε μαύρη φάτνη...

Νεκτάριος Λεουνάκης

 

Μια φάτνη έβαλα κι εγώ 'πο κάτω απ' το δεντρό μου
και στόλισα , το ποιο καλό κι' όμορφο όνειρό μου

Αντώνης Περάκης

 

Μια ''φάτνη'' η αγάπη μας έρημη παγωμένη...
και 'γώ ο ''Χριστός'' που ξέχασες και δώρα περιμένει...

Γιώργος Σοφιάκης

 

Περιπλανιέται η ματιά σε μια γεμάτη φάτνη
μα λείπεις και το νόημα τω Χριστουγέννω ψάχνει

Κοκολαντωνάκης Κωστής

 

Μαύρα στολίδια στο λευκό τω Χριστουγέννω βάνω,
μέσα στη δυστυχία μου τον ευτυχή να κάνω

Θεόφιλος Χριστουλάκης

 

Στη φάτνη το `χω το μωρό τσ` αγάπης μας ακόμη,
που απ` όντεν εγεννήθηκε μας-ε ζητά συγνώμη

Βούλα Χανιωτάκη – Μπαστάκη

 

Μέρες που είναι τάξε μου ότι θα κάνεις κάτι…
(τα "σ` αγαπώ"  μου άχερα στ` ονείρου σου τη φάτνη)

Νίκος Τζαγκαράκης