Αντικριστές μαντινάδες Όροι Forum

2014-01-20 02:25

 

 

Καλώς ορίσατε!

                   Όροι  Forum

  • Απαγορεύονται σχόλια με υβριστικό, πολιτικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο
  • Απαγορεύονται σχόλια που θίγουν άλλους συνομιλητές 
  • Γράφουμε μόνο Ελληνικά και προσέχουμε την ορθογραφία (όχι κεφαλαία)
  • Δεν δημιουργούμε νέο σχόλιο για να απαντήσουμε αλλά χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο «απάντηση»
  • Απαντάμε μόνο με περιεχόμενο σχετικό με την προηγούμενη μαντινάδα
  • Στο πεδίο «Όνομα» γράφουμε το δικό μας όνομα και κάτω από την μαντινάδα το όνομα του δημιουργού, ακόμα και αν είναι δικιά μας. Διαφορετικά το χαρακτηρισμό «Αγνώστου»
  • Γράφουμε μόνο μαντινάδες! Σχόλια διαφορετικής φύσεως στη σελίδα Επικοινωνία

 

Αναρτήσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω θα διαγράφονται.

 

         

Αντικριστές (Forum Μαντινάδας)