Ντίλι ντίλι το καντήλι

2014-03-18 20:39

Θυμάσαι;...Ντίλι ντίλι το καντήλι 

 
Ντίλι ντίλι ντίλι,

ντίλι το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε ο ποντικός,

πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και η γάτα,

έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και ο σκύλος

κι έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και το ξύλο

και σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε κι η φωτιά

κι έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και το ποτάμι

κι έσβησε τη φωτιά

που έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και το βόδι,

ρούφηξε το ποτάμι

που ’σβησε τη φωτιά

που έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ήρθε και ο λύκος

κι έφαγε το βόδι

που ρούφηξε το ποτάμι

που ’σβησε τη φωτιά

που έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Νά τος και ο κυνηγός

και σκότωσε το λύκο

που έφαγε το βόδι

που ρούφηξε το ποτάμι

που ’σβησε τη φωτιά

που έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο

που έπνιξε τη γάτα

που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι

μέσ’ από το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.

 

Ντίλι ντίλι ντίλι,

ντίλι το καντήλι

που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντήλι,

ντίλι ντίλι ντίλι.