"Ας πούμε'

"Ας πούμε..." Έκφραση που παραπέμπει το συνομιλητή σε μη πραγματική αλλά υποθετική κατάσταση .