"Λίγο-πολύ"

"Λίγο-πολύ" Χαρακτηριστική περιγραφή του "σχεδόν"