"Μέσες-άκρες"

"Μέσες-άκρες"...Έκφρασή που δηλώνει ότι  διαφορετικές και ανόμοιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει μια κατάσταση ή ένα αποτέλεσμα.