"Πάλι καλά"

"Πάλι καλά"...Έκφραση που χρησιμοποιείται μετά από ένα ατυχές γεγονός που όμως η έκβασή του θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη.