"Όπως-όπως"

Όπως-όπως...Έκφραση που δηλώνει την βιασύνη  και την προχειρότητα.