Μαύρα ρούχα

 

Μαύρα φορεί ο δυστυχής μα κι άσπρα να φορέσει
ο στεναγμός και το λευκό, μαύρο θα καταστέσει
 (Γιώργος Σοφιάκης)

 

Μπορεί να νιώθω άτυχη,να ζω στα πάθη απου `χα, 
μα να φορώ δε θα με δουν, του δυστυχή τα ρόυχα
 (Μάρω Γεωργιλαδάκη)

                                         

Δε φαίνεται ο δυστυχής από τα ρούχα πάντα,
μα είναι το μαύρο μόνιμο στην από μέσα μπάντα
 (Νίκος Τζαγκαράκης)

 

Τη γρίζα σκέψη σου φορώ γι` αυτό `ναι η μαθιά μου,
το μαύρο ρούχο που άπλωσα απάνω στην καρδιά μου
(Νεκτάριος Λεουνάκης)

 

Βάλε τα μαύρα σου καρδιά, εκείνα που σου πάνε,
θλιμμένος και στα γαλανά, άσκημα πάει να `ναι...
(Βαγγέλης Μπάρμπας)

 

Έβαλα μάυρα στο κορμί ρούχα απλά για χάζι
κ΄είπε η καρδιά μου φόρα αυτό το χρώμα που μου μοιάζει
(Στυλιανουδάκης Ανδρέας)