Αλάργο Β

 

Δεν ξέρω πώς και αν ποτέ θα ξαναμεταλάβω,
που βλαστημώ κάθε που μπω στην εκκλησιά τ` αλάργο

(Νίκος Τζαγκαράκης)

 

Δεν εμετάλαβα ποτέ γιατί `σαι αλάργο φως μου,
και δεν πατώ στην εκκλησιά αν λείπει ο άθρωπός μου

(Σπύρος Πανηγυράκης)

 

Στο θυμιατήρι του παπά και στων κεριώ τσι φλόγες,
είχα τ' αλάργο να καεί, μπροστά σου μα δε το 'δες...
 
(Γίώργος Πρωτοπαπαδάκης)