Ποταμός

 

Πίσω δε σέρνει ο ποταμός ειναι γραφτό τση φύσης,
μα΄γω ακόμα καρτερώ πως θα ξαναγυρίσεις

(Ανδρέας Στυλιανουδάκης)

 

Του έρωτά σου τη στραθιά επήρα κι όπου βγάλει,
ποιός ποταμός εγύρισε την ανηφόρα πάλι...
(Νίκος Τζαγκαράκης)